Resimlerle Hadisler 17


Farkettiniz mi? Dinimiz namaza ne kadar çok önem veriyor.Çünkü namazdayken huzur buluyor ve Rabbimize kulluk yapmış oluyoruz.

Hem namaz kıldığımız zaman günümüz huzurlu ve rahat geçiyor.Bakın bu hadis-i Şerif'i Nur Dedemiz nasıl açıklamış:

Evet, fıtraten(yaratılış olarak) ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve ezelî ve ebedî bir Zâtın aynası olan ve nihayetsiz derecede nazik ve letâfetli bulunan zîşuur(akıl sahibi) bir sırr-ı insanî, zînur(nur sahibi) bir lâtife-i Rabbâniye, şu kasavetli,(dertli) ezici ve sıkıntılı, geçici ve zulümatlı (karanlık)ve boğucu olan ahvâl-i dünyeviye(dünya halleri) içinde, elbette teneffüse pek çok muhtaçtır ve ancak namazın penceresiyle nefes alabilir.

21. Söz - s:111-113

Hem bil ki, her yeni gün, sana, hem herkese bir yeni âlemin kapısıdır. Eğer namaz kılmazsan, senin o günkü âlemin zulümatlı(karanlık) ve perişan bir halde gider, senin aleyhinde âlem-i misalde şehadet eder. Zira herkesin, her günde, şu âlemden bir mahsus âlemi var.

Hem o âlemin keyfiyeti(durumu), o adamın kalbine ve ameline tâbidir. Nasıl ki, aynanda görünen muhteşem bir saray, aynanın rengine bakar. Siyah ise siyah görünür; kırmızı ise kırmızı görünür. Hem onun keyfiyetine bakar. O ayna şişesi düzgünse, sarayı güzel gösterir. Düzgün değilse çirkin gösterir. En nazik şeyleri kaba gösterdiği misilli, sen kalbinle, aklınla, amelinle, gönlünle, kendi âleminin şeklini değiştirirsin. Ya aleyhinde, ya lehinde şehadet ettirebilirsin. Eğer namazı kılsan, o namazınla o âlemin Sâni-i Zülcelâline müteveccih(yönelme.) olsan, birden, sana bakan âlemin tenevvür(nurlanma) eder. Adeta namazın bir elektrik lâmbası ve namaza niyetin onun düğmesine dokunması gibi, o âlemin zulümâtını(karanlık) dağıtır ve o hercümerc-i dünyeviyedeki karma karışık perişaniyet içindeki tebeddülât ve harekât, hikmetli bir intizam ve mânidar bir kitabet-i kudret olduğunu gösterir. ("Allah göklerin ve yerin nurudur." Nur Sûresi, 24:35.) âyet-i pür-envârından bir nuru senin kalbine serper. Senin o günkü âlemini, o nurun in'ikâsıyla ışıklandırır, senin lehinde nuraniyetle şehadet ettirir.

 Yorumlar

255 karakter kaldı

Üye girişi yap ve yorumla » Üyeliksiz yorumla »

Henüz kimse yorum yazmadı.