Bakmıyorlar mı O Deveye?


 

Sevgili arkadaşlar hepiniz resimlerde de olsa deve görmüşsünüzdür. Deve çok özel yaratılmış bir hayvandır. Kur'an'da da, "Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı?" (Gaşiye Suresi, 17) ayetiyle deveden söz edilir.

Deve, en ağır koşullardan bile etkilenmeyen vücut yapısına sahiptir. Açlık ve susuzluğa günlerce dayanır, sırtında yüzlerce kilo ağırlıkla günlerce yol gidebilir. Deve, kurak yerler için özel bir yaratılışla var edilmiş ve insanın hizmetine verilmiştir.

Deve, 50°C sıcaklıkta 8 gün aç-susuz kalabilir. Bu süre içinde toplam ağırlığının dörtte birini kaybeder. İnsan, vücudundaki suyun %12'sini kaybettiğinde ölürken, deve, vücudundaki suyun %40'ını kaybettiği halde ölmez. Gece ve gündüz vücut ısısını ayarlayabilen bir mekanizmaya sahiptir.

Develer, 10 dakikada ağırlıklarının üçte biri oranında su içerler. İçtikleri su, kimi zaman 130 litreyi bulur.

Devenin kan ve hücre yapısı da çöl şartlarında uzun süre susuz yaşayabilmesini sağlayabilecek şekildedir. Devenin bir başka özelliği de hörgücüdür. Hörgüçlerde vücut ağırlığının beşte biri kadar yağ depo edilmiştir. Yağın burada toplanması, vücudundan fazla su atılmasını engeller. Bir hörgüçlü deve, normalde günde 30–50 kilo besin alabilirken, zor şartlarda günde sadece 2 kg kuru otla bir ay boyunca yaşayabilir.

Devenin ağız ve dudak yapısı, sivri dikenleri bile rahatlıkla yiyebileceği şekildedir. Midesi ve sindirim sistemi de herşeyi öğütebilecek kadar güçlüdür.

Devenin gözleri iki kat kirpiklidir. Kirpikler, iç içe geçerek, gözü şiddetli kum fırtınalarına karşı korurlar. Burnu ve kulakları, kum ve tozdan korunması için uzun kıllarla kaplıdır. Develer ayrıca burun deliklerini de kum girmesini engellemek için kapatabilirler.

Bütün vücudunu kaplayan sık tüyleri, deveyi çölün yakıcı güneşinden korur. Bunlar aynı zamanda soğukta da hayvanın ısınmasını sağlarlar. Develer 70°C'lik sıcaklıkta da, sıfırın altında 52 derecelik soğuklarda yaşayabilirler.

Dizleri bir boynuz kadar sert ve kalın bir zardan oluşan nasırla kaplıdır. Bu nasırlar, deve kumlara yattığında onu aşırı sıcak olan zeminden ve yaralanmalardan korur.

Ayakları çok büyüktür ve hayvan kuma batmadan yürüyebilsin diye genişletilip yayılmıştır. Ayak tabanlarındaki özel kalın deri ise kızgın çöl kumlarından onu korur.

Ayrıca uzun boynu yerden 3 metre yükseklikteki yaprakları bile yemesine olanak tanır.

Tüm bu bilgilerin ışığında düşünelim arkadaşlar: Deve, kendi vücudunu çöl ortamına göre kendisi mi ayarlamıştır? Deve, diğer canlılarda olduğu gibi şüphesiz ki bunları kendisi yapamaz. O da, başka her şey gibi türlü özelliklerle yaratılmış ve Allah'ın yaratmadaki üstünlüğünün bir işareti olarak yeryüzüne yerleştirilmiştir. Allah, deveyi, bu üstün özelliklerle yaratırken, insana hizmetle görevlendirmiştir.

 Yorumlar

255 karakter kaldı

Üye girişi yap ve yorumla » Üyeliksiz yorumla »