O Da Kimmiş: Akşemseddin


 

 

Ünlü İslam Alimleri ve Buluşları - AKŞEMSETTİN ( 1390 - 1460 )

İlmiyle ve ahlakıyla Osmanlı İmparatorluğunun ruhunu temsil eden yüce bir müderris,

yetiştirdiği en büyük öğrencinin çağ kapatıp çağ açtığı hocaların hocası Akşemsettin.

1389 yılında Şam’da doğan Akşemsettin’in asıl adı Şeyh Muhammed Şemsettin Bin

Hamzadır. 15.yy’ın en büyük sûfilerinden olan çok yönlü bir bilim adamıdır.

Saçının ve sakalının ak olması ve beyaz elbiseler giymesinden dolayı ona

Akşemsettin denmiştir.

Küçük yaşlardan itibaren bilime, sanata karşı ilgi duymuştur. Medrese öğrenimini

ünlü müderris Hacı Bayram Veli’nin yanında tamamlamıştır. Üstün zeka ve yüce bir

anlayışa sahip olan Akşemsettin, İslami tıp, Astronomi, Biyoloji ve Matematik

alanında başarıları olmuştur.

Tıp alanında; hastalıklar üzerine önemli çalışmalar yapmıştır. Araştırmalarını

Maddet-ül Hayat kitabında birleştirmiştir. Tarihte mikroorganizmalardan bahseden ilk

kişidir.

Tasavvuf alanına da büyük ilgi duyan Akşemsettin, II.Murat’ın emriyle Fatih Sultan

Mehmet’in hocası olmuştur. Fatih Sultan Mehmet’e İstanbul’un fethi sırasında büyük

yararı olmuş, onu zafer yolunda yönlendirmiş ve teşvik etmiştir.

Dünya malına önem vermeyen Akşemsettin, Fatih Sultan Mehmet’in büyük saygı ve

sevgisini kazanmıştır. Vefatında Fatih tarafında 1464 yılında Bolu’nun Göynük

ilçesinde türbesi yaptırılmıştır.

Maddetü’l-Hayat, Kitabü’t Tıb, Hall-i Müşkilât başlıca eserleridir.

Hazırlayan ve seslendiren Gamze Çakar.Yorumlar

255 karakter kaldı

Üye girişi yap ve yorumla » Üyeliksiz yorumla »

Henüz kimse yorum yazmadı.